सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
उधम बिकास सहजकर्ता प्रारम्भिक सुची प्रकाशन
Photo Gallery Monday, December 7, 2020 - 20:37
सामुदायिक तथा संस्थागत बिधालय संचालन सम्बन्धमा सूचना ।
Photo Gallery Thursday, December 3, 2020 - 20:32
नगर सभा २०७७/०७८
Photo Gallery Thursday, December 3, 2020 - 20:28
लेखा परीक्षक सम्बन्धि सूचना
Photo Gallery Thursday, December 3, 2020 - 13:39
उधम बिकास सहजकर्ता भर्ना आवेदन सूचना
Documents Tuesday, December 1, 2020 - 11:04
जनप्रतिनिधि बिवरण कमला नगरपालिका
PDF icon जनप्रतिनिधि बिवरण कमला नगरपालिका Documents Sunday, November 22, 2020 - 08:26
COVID-19 संक्रमण रोकथाम सम्बन्धि न.पा.ले Contact Trace and PCR test गरेको कार्यहरु ।
Photo Gallery Monday, August 10, 2020 - 14:15
पशु सेवा शाखा आ.व.२०७६.०७७ प्रगति प्रतिवेदन
PDF icon पशु सेवा शाखा आ.व.२०७६.०७७ प्रगति प्रतिवेदन .pdf Documents Sunday, July 26, 2020 - 17:13
सेनीटाइजेसन कार्य
Photo Gallery Wednesday, April 22, 2020 - 19:15
COVID-19 संक्रमण रोकथाम सम्बन्धि न.पा.ले गरेको कार्यहरु ।
Photo Gallery Sunday, April 19, 2020 - 21:55

Pages