सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।
Article Thursday, April 15, 2021 - 07:55
आधारभूत कक्षा ०८ को परिक्षा आवेदन सम्बन्धि सूचना |
Article Tuesday, April 13, 2021 - 15:23
Ra Pra Bi Machi Jhitkaiyako Bhawan Nirman Bid
PDF icon Ra Pra Bi Machi Jhitkaiyako Bhawan Nirman Article Thursday, March 18, 2021 - 19:50
सुपरिबेक्षक तथा गणक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |
Photo Gallery Friday, February 26, 2021 - 23:45
सुपरिबेक्षक तथा गणक पदको प्रारम्भिक सुचीप्रकाशन तथा कम्पुटर शिप परिक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा |
Photo Gallery Friday, February 12, 2021 - 13:29
मतदाता नामावली अध्याबधिक
Photo Gallery Friday, January 29, 2021 - 12:17
आ.व.२०७७/०७८ को नगर शभा
Photo Gallery Saturday, January 23, 2021 - 14:48
गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र बितरण कार्यक्रम गनक तथा सहजकर्ता आवेदनफर्म
Photo Gallery Wednesday, January 13, 2021 - 09:54
गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र बितरण कार्यक्रम गनक तथा सहजकर्ता आवेदन
Photo Gallery Wednesday, January 13, 2021 - 09:53
उधम बिकास सहजकर्ता अन्तिम नतिजा प्रकाशन
Photo Gallery Saturday, December 12, 2020 - 21:36

Pages