सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
राहत वितरण सम्बन्धि नगरपालिकाको बैठक, कमला न.पा. परिषर
Photo Gallery Thursday, April 9, 2020 - 17:37
मुख्य मन्त्री छोरी पढाउ, छोरी बचाऊ शिबिर कार्यक्रम
Photo Gallery Wednesday, March 11, 2020 - 21:11
७० औं प्रजातन्त्र दिवस मनाउने क्रमको झलक
Photo Gallery Wednesday, March 11, 2020 - 20:56
MIS Operator र Field Assistant को नतिजा
Article Saturday, January 4, 2020 - 13:05
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९
PDF icon एकल महिला वार्ड न ९.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:45
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९
PDF icon आंशिक अपांग ९.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:44
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९
PDF icon पुर्ण अपांग ९.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:43
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९
Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:38
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९
PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक वार्ड न ९.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:37
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९
PDF icon जेष्ठ नागरिक वार्ड न ९.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:36

Pages