सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon right-to-information-act-2064-2007.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 21:07
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon स्थानीय-तहका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यहरुको-सुविधा-सम्बन्धी-ऐन-२०७५.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 21:04
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon सर्वोच्च अदालतको फैसला.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 21:02
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon Administrative-Guide-Nep_1301382584.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 21:01
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon ma.le_pa.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 21:01
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon महंगी भत्ता तथा पोशाक.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:55
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon अनिवार्य-शिक्षा-2.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:53
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon samapurak marg darshan.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:52
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon Salary Local and Province 2075_20190804013056.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:51
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon NNRFC_जानकारी_पुस्तिका1.pdf Documents Tuesday, December 31, 2019 - 20:50

Pages