सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
कार्तिक पुर्णिमामा बिदा सम्बन्धि सूचना !!!
Photo Gallery Sunday, November 26, 2023 - 17:35
रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बन्धि तालिमको लागि छनौट सूचना सम्बन्धमा
Documents Sunday, September 10, 2023 - 15:10
रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने नि:शुल्क सिपमुलक तालिमको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना ।
PDF icon रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने नि:शुल्क सिपमुलक तालिमको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना । Documents Friday, July 7, 2023 - 19:12
विपद पिडित र राहत सम्बन्धि (सातौं संसोधन) मापदण्ड, २०७७
PDF icon विपद पिडित र राहत सम्बन्धि (सातौं संसोधन) मापदण्ड, २०७७ Documents Friday, June 23, 2023 - 14:43
विपद प्रभावित नागरिक उद्दार र राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७७
PDF icon विपद प्रभावित नागरिक उद्दार र राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ Documents Friday, June 23, 2023 - 14:40
आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र (कार्य संचालन बिधि )
PDF icon कमला नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७७ (1).pdf Documents Friday, June 23, 2023 - 14:38
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ Documents Friday, June 23, 2023 - 14:34
ट्राक्टर खरिदको लाागि सुचिकृत सम्बन्धि सूचना ।
Documents Monday, June 19, 2023 - 13:57
योजनाको भुक्तानी तथा फरफारक सम्बन्धमा ।
PDF icon योजनाको भुक्तानी तथा फरफारक सम्बन्धमा । Documents Sunday, June 11, 2023 - 19:58
नगर सभा २०८०.०८१ को लागि योजना छनौट सम्बन्धि सूचना !
Documents Tuesday, June 6, 2023 - 08:43

Pages