सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अनलाइन तालिम सम्बन्धमा जानकारी |
Photo Gallery Thursday, April 21, 2022 - 17:29
जनप्रतिनिधिज्यूहरुले लिएको जिन्सी बरबुझारथ समबन्धि सूचना |
Photo Gallery Thursday, April 21, 2022 - 17:27
Welcome Program Minister of Nepal (Agriculture and Livestock Development)
Photo Gallery Saturday, December 25, 2021 - 21:29
बिद्यालय संचालन सम्बन्धि सूचना !
Photo Gallery Friday, October 29, 2021 - 21:46
बिज्ञापन, सूचना बिना स्वीकृति प्रकाशन नगर्न सूचना !
Photo Gallery Friday, October 29, 2021 - 21:44
कमला नपाको करार कर्मचारी भर्ना स्थगित सूचना
Photo Gallery Wednesday, July 14, 2021 - 23:35
करार आवेदन फर्म |
PDF icon करार प्रवेशपत्र1.pdf Documents Saturday, June 26, 2021 - 09:54
आवेदन आहवान सम्बन्धि सूचना ।
Documents Tuesday, June 22, 2021 - 08:57
करोना रोकथाम अस्पतालको लागि आवेदनको नतिजा प्रकाशन ।
Photo Gallery Friday, June 11, 2021 - 07:10
करोना रोकथाम अस्पतालको लागि आवेदकहरुको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना |
Photo Gallery Wednesday, June 2, 2021 - 11:10

Pages