सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
योजना मांग सम्बन्धमा ।
Photo Gallery Tuesday, March 12, 2024 - 15:10
नगदी रसिद बुझाउने सम्बन्धमा
Photo Gallery Tuesday, February 20, 2024 - 15:47
COPOMIS मा आवार्द हुने सम्बन्धि जानकारी संबन्धमा ।
Photo Gallery Tuesday, February 20, 2024 - 15:24
कक्षा ८ को विद्यार्थीको विवरण सचियाउने तथा आवेदन फारम भर्ने बारे सूचना ।
Documents Thursday, February 15, 2024 - 16:28
श्री रामको नवनिर्मित मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठामा दिपावली मनाउने सम्बन्धमा ।
Documents Sunday, January 21, 2024 - 16:28
कर्मचारी कर्यबिबरण
PDF icon कर्मचारी कर्यबिबरण Documents Sunday, January 14, 2024 - 17:23
आ.व.२०८०/०८१ को नगर सभा सम्बन्धि सूचना तथा जानकारी ।
Documents Friday, December 22, 2023 - 14:46
कार्तिक पुर्णिमामा बिदा सम्बन्धि सूचना !!!
Photo Gallery Sunday, November 26, 2023 - 17:35
रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बन्धि तालिमको लागि छनौट सूचना सम्बन्धमा
Documents Sunday, September 10, 2023 - 15:10
रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने नि:शुल्क सिपमुलक तालिमको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना ।
PDF icon रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने नि:शुल्क सिपमुलक तालिमको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना । Documents Friday, July 7, 2023 - 19:12

Pages