प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर कार्यपालिका प्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण ७९-८० 09/10/2022 - 23:00 PDF icon नगर कार्यपालिका प्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण
कमला नगरपालिका नगरसभा जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण ७९-८० 09/10/2022 - 22:56 PDF icon कमला नगरपालिका नगरसभा जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण
करार आवेदन फर्म | ७७/७८ 06/26/2021 - 09:54 PDF icon करार प्रवेशपत्र1.pdf
आवेदन आहवान सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 06/22/2021 - 08:57
उधम बिकास सहजकर्ता भर्ना आवेदन सूचना ७७/७८ 12/01/2020 - 11:04
जनप्रतिनिधि बिवरण कमला नगरपालिका ७७/७८ 11/22/2020 - 08:26 PDF icon जनप्रतिनिधि बिवरण कमला नगरपालिका
कार्यपालिका बैठक निर्णय ७५/७६ 06/21/2019 - 19:14 PDF icon कमला नपा कार्यपालिका बैठक २.pdf
कार्यपालिका बैठक निर्णय ७५/७६ 06/21/2019 - 19:10 PDF icon कामाला नपा कार्यपालिका बैठक निर्णय१.pdf
नगर बिबरण ७५/७६ 06/08/2019 - 22:56
छोटो नगर प्रोफाइल ७५/७६ 05/31/2019 - 23:35 PDF icon कमला न.पा. छोटो प्रोफाइल

Pages