प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर सभा २०८०.०८१ को लागि योजना छनौट सम्बन्धि सूचना ! ७९-८० 06/06/2023 - 08:43
एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि दोश्रो पटकको सूचना ! ७९-८० 05/30/2023 - 09:03
एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना आहवान । ७९-८० 05/04/2023 - 12:40
झोलुंगे पुल (Suspension Bridge) को आशय पत्र सम्बन्धि सूचना । ७९-८० 04/26/2023 - 18:50 PDF icon झोलुंगे पुल (Suspension Bridge) को आशय पत्र सम्बन्धि सूचना ।
जनप्रतिनिधिहरुको बिबरण, कमला नगरपालिका, धनुषा ७९-८० 04/13/2023 - 15:17 PDF icon कार्यपालिकाको जनप्रतिनिधि बिबरण, PDF icon नगर सभाको जनप्रतिनिधि बिबरण
मधेश प्रदेश शिक्षा समूह ७९-८० 03/19/2023 - 13:09
परिक्षा समय तालिका ७९-८० 03/11/2023 - 22:49
कमला - रामजानकी पूलको ठेक्का समबन्धि सूचना । ७९-८० 03/05/2023 - 22:18 PDF icon रामजानकी पूलको ठेक्का समबन्धि सूचना ।
आ.व.२०७९/०८० को नगर सभावाट पारित योजना तथा कार्यक्रम । ७९-८० 02/13/2023 - 09:45 PDF icon आ.व.२०७९/०८० को नगर सभावाट पारित योजना तथा कार्यक्रम ।
नगर कार्यपालिका प्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण ७९-८० 09/10/2022 - 23:00 PDF icon नगर कार्यपालिका प्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण

Pages