प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रोजगार तथा स्वरोजगार सम्बन्धि तालिमको लागि छनौट सूचना सम्बन्धमा ८०/८१ 09/10/2023 - 15:10
रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने नि:शुल्क सिपमुलक तालिमको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना । ७९-८० 07/07/2023 - 19:12 PDF icon रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने नि:शुल्क सिपमुलक तालिमको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना ।
ट्राक्टर खरिदको लाागि सुचिकृत सम्बन्धि सूचना । ७९-८० 06/19/2023 - 13:57
योजनाको भुक्तानी तथा फरफारक सम्बन्धमा । ७९-८० 06/11/2023 - 19:58 PDF icon योजनाको भुक्तानी तथा फरफारक सम्बन्धमा ।
नगर सभा २०८०.०८१ को लागि योजना छनौट सम्बन्धि सूचना ! ७९-८० 06/06/2023 - 08:43
एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि दोश्रो पटकको सूचना ! ७९-८० 05/30/2023 - 09:03
एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना आहवान । ७९-८० 05/04/2023 - 12:40
झोलुंगे पुल (Suspension Bridge) को आशय पत्र सम्बन्धि सूचना । ७९-८० 04/26/2023 - 18:50 PDF icon झोलुंगे पुल (Suspension Bridge) को आशय पत्र सम्बन्धि सूचना ।
जनप्रतिनिधिहरुको बिबरण, कमला नगरपालिका, धनुषा ७९-८० 04/13/2023 - 15:17 PDF icon कार्यपालिकाको जनप्रतिनिधि बिबरण, PDF icon नगर सभाको जनप्रतिनिधि बिबरण
मधेश प्रदेश शिक्षा समूह ७९-८० 03/19/2023 - 13:09

Pages