सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
ओम प्रकाश महतो - प्रमुख प्रसाशाकीय अधिकृत (उप-सचिव) हजारी कार्यक्रमको झलक
Photo Gallery Monday, January 30, 2023 - 23:15
नगर कार्यपालिका प्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण
PDF icon नगर कार्यपालिका प्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण Documents Saturday, September 10, 2022 - 23:00
कमला नगरपालिका नगरसभा जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण
PDF icon कमला नगरपालिका नगरसभा जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण Documents Saturday, September 10, 2022 - 22:56
जनप्रतिनिधि बिवरण
Photo Gallery Sunday, August 14, 2022 - 19:24
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अनलाइन तालिम सम्बन्धमा जानकारी |
Photo Gallery Thursday, April 21, 2022 - 17:29
जनप्रतिनिधिज्यूहरुले लिएको जिन्सी बरबुझारथ समबन्धि सूचना |
Photo Gallery Thursday, April 21, 2022 - 17:27
Welcome Program Minister of Nepal (Agriculture and Livestock Development)
Photo Gallery Saturday, December 25, 2021 - 21:29
बिद्यालय संचालन सम्बन्धि सूचना !
Photo Gallery Friday, October 29, 2021 - 21:46
बिज्ञापन, सूचना बिना स्वीकृति प्रकाशन नगर्न सूचना !
Photo Gallery Friday, October 29, 2021 - 21:44
कमला नपाको करार कर्मचारी भर्ना स्थगित सूचना
Photo Gallery Wednesday, July 14, 2021 - 23:35

Pages