सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
आवेदन आहवान सम्बन्धि सूचना ।
Documents Tuesday, June 22, 2021 - 08:57
करोना रोकथाम अस्पतालको लागि आवेदनको नतिजा प्रकाशन ।
Photo Gallery Friday, June 11, 2021 - 07:10
करोना रोकथाम अस्पतालको लागि आवेदकहरुको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना |
Photo Gallery Wednesday, June 2, 2021 - 11:10
आ.व.२०७७.०७८ को नगर सभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम
PDF icon आ.व.२०७७.०७८ को नगर सभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम Documents Thursday, May 20, 2021 - 16:38
करोना रोकथाम अस्पतालको लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना |
Photo Gallery Thursday, May 13, 2021 - 14:56
विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।
Article Thursday, April 15, 2021 - 07:55
आधारभूत कक्षा ०८ को परिक्षा आवेदन सम्बन्धि सूचना |
Article Tuesday, April 13, 2021 - 15:23
Ra Pra Bi Machi Jhitkaiyako Bhawan Nirman Bid
PDF icon Ra Pra Bi Machi Jhitkaiyako Bhawan Nirman Article Thursday, March 18, 2021 - 19:50
सुपरिबेक्षक तथा गणक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |
Photo Gallery Friday, February 26, 2021 - 23:45
सुपरिबेक्षक तथा गणक पदको प्रारम्भिक सुचीप्रकाशन तथा कम्पुटर शिप परिक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा |
Photo Gallery Friday, February 12, 2021 - 13:29

Pages