सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
आ.व.२०७७.०७८ को नगर सभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम
PDF icon आ.व.२०७७.०७८ को नगर सभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम Documents Thursday, May 20, 2021 - 16:38
करोना रोकथाम अस्पतालको लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना |
Photo Gallery Thursday, May 13, 2021 - 14:56
विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।
Article Thursday, April 15, 2021 - 07:55
आधारभूत कक्षा ०८ को परिक्षा आवेदन सम्बन्धि सूचना |
Article Tuesday, April 13, 2021 - 15:23
Ra Pra Bi Machi Jhitkaiyako Bhawan Nirman Bid
PDF icon Ra Pra Bi Machi Jhitkaiyako Bhawan Nirman Article Thursday, March 18, 2021 - 19:50
सुपरिबेक्षक तथा गणक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |
Photo Gallery Friday, February 26, 2021 - 23:45
सुपरिबेक्षक तथा गणक पदको प्रारम्भिक सुचीप्रकाशन तथा कम्पुटर शिप परिक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा |
Photo Gallery Friday, February 12, 2021 - 13:29
मतदाता नामावली अध्याबधिक
Photo Gallery Friday, January 29, 2021 - 12:17
आ.व.२०७७/०७८ को नगर शभा
Photo Gallery Saturday, January 23, 2021 - 14:48
गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र बितरण कार्यक्रम गनक तथा सहजकर्ता आवेदनफर्म
Photo Gallery Wednesday, January 13, 2021 - 09:54

Pages