सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि दोश्रो पटकको सूचना !
Documents Tuesday, May 30, 2023 - 09:03
एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना आहवान ।
Documents Thursday, May 4, 2023 - 12:40
झोलुंगे पुल (Suspension Bridge) को आशय पत्र सम्बन्धि सूचना ।
PDF icon झोलुंगे पुल (Suspension Bridge) को आशय पत्र सम्बन्धि सूचना । Documents Wednesday, April 26, 2023 - 18:50
जनप्रतिनिधिहरुको बिबरण, कमला नगरपालिका, धनुषा
PDF icon कार्यपालिकाको जनप्रतिनिधि बिबरण, PDF icon नगर सभाको जनप्रतिनिधि बिबरण Documents Thursday, April 13, 2023 - 15:17
मधेश प्रदेश शिक्षा समूह
Documents Sunday, March 19, 2023 - 13:09
राजस्व परामर्श समिति प्रतिवेदन २०७८.०७९
PDF icon राजस्व परामर्श समिति प्रतिवेदन २०७८.०७९ Documents Tuesday, March 14, 2023 - 01:24
प्रथम त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही बिबरण
PDF icon प्रथम त्रैमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही बिबरण Documents Monday, March 13, 2023 - 18:50
परिक्षा समय तालिका
Documents Saturday, March 11, 2023 - 22:49
कमला - रामजानकी पूलको ठेक्का समबन्धि सूचना ।
PDF icon रामजानकी पूलको ठेक्का समबन्धि सूचना । Documents Sunday, March 5, 2023 - 22:18
पाँचौ नगर सभावाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम आ.व.२०७८/०७९.
PDF icon पाँचौ नगर सभावाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम आ.व.२०७८/०७९. Documents Wednesday, February 22, 2023 - 20:27

Pages