ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७८ ७९-८० 02/22/2023 - 17:11 PDF icon विपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७८
विपद ब्यबस्थापन ऐन २०७७ ७९-८० 02/01/2023 - 15:51 PDF icon Relief act 2077
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:12 PDF icon SIP निर्माण सहयोगी पुस्तिका.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:10 PDF icon बिद्यलयमा सुचन प्रबिधी प्रयोग.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:09 PDF icon खनेपानी सरसफाइ .pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:08 PDF icon Diwa Khaja Nirdesika 2076.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:06 PDF icon nepal-government-redistributed-teachers-darbandi-2076.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:05 PDF icon आधारभुत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५-54561.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:04 PDF icon Balbikas nirdesika.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:03 PDF icon बिद्यालय अनुदान ब्यवस्थापन .pdf

Pages