ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद पिडित र राहत सम्बन्धि (सातौं संसोधन) मापदण्ड, २०७७ ७९-८० 06/23/2023 - 14:43 PDF icon विपद पिडित र राहत सम्बन्धि (सातौं संसोधन) मापदण्ड, २०७७
विपद प्रभावित नागरिक उद्दार र राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ ७९-८० 06/23/2023 - 14:40 PDF icon विपद प्रभावित नागरिक उद्दार र राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७७
आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र (कार्य संचालन बिधि ) ७९-८० 06/23/2023 - 14:38 PDF icon कमला नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७७ (1).pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 06/23/2023 - 14:34 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
विपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७८ ७९-८० 02/22/2023 - 17:11 PDF icon विपद ब्यबस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७८
विपद ब्यबस्थापन ऐन २०७७ ७९-८० 02/01/2023 - 15:51 PDF icon Relief act 2077
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:12 PDF icon SIP निर्माण सहयोगी पुस्तिका.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:10 PDF icon बिद्यलयमा सुचन प्रबिधी प्रयोग.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:09 PDF icon खनेपानी सरसफाइ .pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:08 PDF icon Diwa Khaja Nirdesika 2076.pdf

Pages