सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
सुपरिबेक्षक तथा गणक पदको प्रारम्भिक सुचीप्रकाशन तथा कम्पुटर शिप परिक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा |
Photo Gallery Friday, February 12, 2021 - 13:29
मतदाता नामावली अध्याबधिक
Photo Gallery Friday, January 29, 2021 - 12:17
आ.व.२०७७/०७८ को नगर शभा
Photo Gallery Saturday, January 23, 2021 - 14:48
गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र बितरण कार्यक्रम गनक तथा सहजकर्ता आवेदनफर्म
Photo Gallery Wednesday, January 13, 2021 - 09:54
गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र बितरण कार्यक्रम गनक तथा सहजकर्ता आवेदन
Photo Gallery Wednesday, January 13, 2021 - 09:53
उधम बिकास सहजकर्ता अन्तिम नतिजा प्रकाशन
Photo Gallery Saturday, December 12, 2020 - 21:36
उधम बिकास सहजकर्ता प्रारम्भिक सुची प्रकाशन
Photo Gallery Monday, December 7, 2020 - 20:37
सामुदायिक तथा संस्थागत बिधालय संचालन सम्बन्धमा सूचना ।
Photo Gallery Thursday, December 3, 2020 - 20:32
नगर सभा २०७७/०७८
Photo Gallery Thursday, December 3, 2020 - 20:28
लेखा परीक्षक सम्बन्धि सूचना
Photo Gallery Thursday, December 3, 2020 - 13:39

Pages