सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon Balbikas nirdesika.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:04
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon बिद्यालय अनुदान ब्यवस्थापन .pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:03
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon मदरसा सन्चालन.PDF Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:01
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon scholar_rule_4.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:00
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon Madarsa byabasthapan.PDF Documents Thursday, January 2, 2020 - 19:59
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon Karyakram karyanwayan 2076-077.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 19:57
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon Dharmik vidyalay anudan.PDF Documents Thursday, January 2, 2020 - 19:55
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon सिक्क्षन सिकाइ.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 19:54
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon IT-Lab-School-List.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 19:53
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon अनौपचरिक शिक्षा २०७५.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 19:52

Pages