सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९
PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक वार्ड न ९.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:37
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण वार्ड न ९
PDF icon जेष्ठ नागरिक वार्ड न ९.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:36
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon SIP निर्माण सहयोगी पुस्तिका.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:12
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon बिद्यलयमा सुचन प्रबिधी प्रयोग.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:10
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon खनेपानी सरसफाइ .pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:09
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon Diwa Khaja Nirdesika 2076.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:08
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon nepal-government-redistributed-teachers-darbandi-2076.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:06
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon आधारभुत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५-54561.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:05
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon Balbikas nirdesika.pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:04
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु
PDF icon बिद्यालय अनुदान ब्यवस्थापन .pdf Documents Thursday, January 2, 2020 - 20:03

Pages