ग्यालरी

कमला नगरपालिका, धनुषाको दोश्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिवरण

मिति: 08/14/2022 - 19:24
कमला नगरपालिका, धनुषा जनप्रतिनिधि बिवरण

वडा सचिबहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अनलाइन तालिम सम्बन्धमा जानकारी |

मिति: 04/21/2022 - 17:29
वडा सचिबहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अनलाइन तालिम सम्बन्धमा जानकारी |

जनप्रतिनिधिज्यूहरुले लिएको जिन्सी बरबुझारथ समबन्धि सूचना |

मिति: 04/21/2022 - 17:27
जनप्रतिनिधिज्यूहरुले लिएको जिन्सी बरबुझारथ समबन्धि सूचना |

Welcome Program for Minister of Nepal (Agriculture Minister)

मिति: 12/25/2021 - 21:29
Welcome Program for Minister of Nepal (Agriculture Minister)

बिद्यालय संचालन सम्बन्धि सूचना !

मिति: 10/29/2021 - 21:46
बिद्यालय संचालन सम्बन्धि सूचना !

बिज्ञापन, सूचना बिना स्वीकृति प्रकाशन नगर्न सूचना !

मिति: 10/29/2021 - 21:44
बिज्ञापन, सूचना बिना स्वीकृति प्रकाशन नगर्न सूचना !

कमला नपाको करार कर्मचारी भर्ना स्थगित सूचना

मिति: 07/14/2021 - 23:35

करोना रोकथाम अस्पतालको लागि आवेदनको नतिजा प्रकाशन |

मिति: 06/11/2021 - 07:10

करोना रोकथाम अस्पतालको लागि आवेदकहरुको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना |

मिति: 06/02/2021 - 11:10

करोना रोकथाम अस्पतालको लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना |

मिति: 05/13/2021 - 14:56
,

Pages