ग्यालरी

करोना रोकथाम अस्पतालको लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना |

मिति: 05/13/2021 - 14:56
,

सुपरिबेक्षक तथा गणक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

मिति: 02/26/2021 - 23:45
गणक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |, सुपरिबेक्षक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा |

सुपरिबेक्षक तथा गणक पदको प्रारम्भिक सुचीप्रकाशन तथा कम्पुटर शिप परिक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा |

मिति: 02/12/2021 - 13:29

यही माघ १६, १७ र १८ गते यस कमला नपाका मतदाताहरूको नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याऊँन, झूठा बिबरण दिई नामावलीमा समावेश गरेको भए सो ऊपर उजुरी दिन, मृतु भएका वा नगरिकता त्याग गरेकाहरूको नाम हटाऊँन, दोहोरो परेको नाम हटाऊन मतदाता नामावली अध्याबधिक(दाबी विरोध समेत )कार्यक्रम २०७७ संचालन रहेकाले कमला नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा सहायक नामदर्ता अधिकारीलाई निबेदन दिन सम्पूर्णमा जानकारी गराईनछ ।

मिति: 01/29/2021 - 12:17
मतदाता नामावली अध्याबधिक

आ.व.२०७७/०७८ को नगर शभा

मिति: 01/23/2021 - 14:48
, , , , , , , , , , , , , ,

गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र बितरण कार्यक्रम गनक तथा सहजकर्ता आवेदनफर्म

मिति: 01/13/2021 - 09:54

गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र बितरण कार्यक्रम गनक तथा सहजकर्ता आवेदन

मिति: 01/13/2021 - 09:53

उधम बिकास सहजकर्ता अन्तिम नतिजा प्रकाशन

मिति: 12/12/2020 - 21:36

उधम बिकास सहजकर्ता प्रारम्भिक सुची प्रकाशन

मिति: 12/07/2020 - 20:37

सामुदायिक तथा संस्थागत बिधालय संचालन सम्बन्धमा सूचना ।

मिति: 12/03/2020 - 20:32

Pages