ग्यालरी

नगर सभा २०७७/०७८

मिति: 12/03/2020 - 20:28

लेखा परीक्षक सम्बन्धि सूचना

मिति: 12/03/2020 - 13:39

कमला नगरपालिकाको वडा . १ देखि वडा न. ९ सम्म सेनीटाइजेसन कार्य शुरु भएको छ ।

मिति: 04/22/2020 - 19:15
,

कमला न.पा.कोरेंटाईन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मीका लागि पहिले नै ३७ थान PPE को ब्यबस्थापन भैसकेको र आज IR(GUN) Thermometer सहित अन्य आबश्यक सामग्री, RDT KITसहित को सेवा सन्चालन र अगामी दिनहरुमा अझ प्रभाबकारी बनाउदै लैजान सबैको सहयोगको अपेक्षा। साथै ४ जना मा RDT परिक्षणमा negative रहेको हुँदा ७ दिनको होम कोरेंटाईनमा बस्न स्वास्थ्यकर्मीको सुझाब सहित बिदाई ।

मिति: 04/19/2020 - 21:55
, , , ,

ठेक्का लग्मा बजार पोखरी र बछराजा बाँध निर्माण

मिति: 04/14/2020 - 18:07

नयाँ बर्ष २०७७ को शुभकामना- मेयर सहाब

मिति: 04/14/2020 - 18:01

नयाँ बर्ष २०७७ को शुभकामना

मिति: 04/12/2020 - 19:13
मिति: 04/09/2020 - 17:45
, , सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारा होम कोरान्टाईन कमला न.पा.को अनुगमन , , , ,

Pages