सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon eadalit.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:15
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon सेवा इकाईको लागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:14
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon 1asansodhit_niyamawali.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:12
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशन तथा निर्दशिका
PDF icon SocialSecurityGuideline2075.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 20:10
सुचना
Article Tuesday, December 31, 2019 - 19:42
आर्थिक ऐन २०७६
PDF icon arthik ain 2076.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 19:36
बजेट व्यक्तव्य
PDF icon budget speech 2076.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 19:33
नितिहरु
PDF icon niti tatha karyakram pdf file.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 19:31
विषयगत समितिहरु
PDF icon विषयगत समितिहरु.pdf Article Tuesday, December 31, 2019 - 19:28
विनियोजन ऐन २०७६
PDF icon विनियोजन एन २०७६.pdf Article Friday, December 20, 2019 - 12:38

Pages