ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:07 PDF icon right-to-information-act-2064-2007.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:04 PDF icon स्थानीय-तहका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यहरुको-सुविधा-सम्बन्धी-ऐन-२०७५.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:02 PDF icon सर्वोच्च अदालतको फैसला.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:01 PDF icon Administrative-Guide-Nep_1301382584.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:01 PDF icon ma.le_pa.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:55 PDF icon महंगी भत्ता तथा पोशाक.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:53 PDF icon अनिवार्य-शिक्षा-2.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:52 PDF icon samapurak marg darshan.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:51 PDF icon Salary Local and Province 2075_20190804013056.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 20:50 PDF icon NNRFC_जानकारी_पुस्तिका1.pdf

Pages