ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 19:53 PDF icon IT-Lab-School-List.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 19:52 PDF icon अनौपचरिक शिक्षा २०७५.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:19 PDF icon जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यिक्तगत घटना दर्ता गर्ने दोस्रो संशोधन नियमावली.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:12 PDF icon कर्मचारी-समायोजन-नियमावली-२०७४.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:11 PDF icon कर्मचारी-समायोजन-ऐन-२०७४.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:10 PDF icon कर्मचारी-समायोजन-अध्यादेश-२०७५.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:07 PDF icon right-to-information-act-2064-2007.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:04 PDF icon स्थानीय-तहका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यहरुको-सुविधा-सम्बन्धी-ऐन-२०७५.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:02 PDF icon सर्वोच्च अदालतको फैसला.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:01 PDF icon Administrative-Guide-Nep_1301382584.pdf

Pages