ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:01 PDF icon मदरसा सन्चालन.PDF
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:00 PDF icon scholar_rule_4.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 19:59 PDF icon Madarsa byabasthapan.PDF
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 19:57 PDF icon Karyakram karyanwayan 2076-077.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 19:55 PDF icon Dharmik vidyalay anudan.PDF
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 19:54 PDF icon सिक्क्षन सिकाइ.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 19:53 PDF icon IT-Lab-School-List.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 19:52 PDF icon अनौपचरिक शिक्षा २०७५.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:19 PDF icon जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यिक्तगत घटना दर्ता गर्ने दोस्रो संशोधन नियमावली.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७५/७६ 12/31/2019 - 21:12 PDF icon कर्मचारी-समायोजन-नियमावली-२०७४.pdf

Pages