ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:06 PDF icon nepal-government-redistributed-teachers-darbandi-2076.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:05 PDF icon आधारभुत तह (कक्षा ८) उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५-54561.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:04 PDF icon Balbikas nirdesika.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:03 PDF icon बिद्यालय अनुदान ब्यवस्थापन .pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:01 PDF icon मदरसा सन्चालन.PDF
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 20:00 PDF icon scholar_rule_4.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 19:59 PDF icon Madarsa byabasthapan.PDF
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 19:57 PDF icon Karyakram karyanwayan 2076-077.pdf
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 19:55 PDF icon Dharmik vidyalay anudan.PDF
ऐन नियम कार्यविधी तथा निर्देशिकाहरु ७६/७७ 01/02/2020 - 19:54 PDF icon सिक्क्षन सिकाइ.pdf

Pages