सूचना तथा समाचार

समाचार शिर्षक दस्तावेज प्रकार प्रकाशित मिति
कमला नगरपालिका दशैँ २०७६
Photo Gallery Sunday, September 29, 2019 - 11:05
दशैँ २०७६ (घटस्थापना)
Photo Gallery Sunday, September 29, 2019 - 08:36
कार्यपालिका बैठक निर्णय
PDF icon कमला नपा कार्यपालिका बैठक २.pdf Documents Friday, June 21, 2019 - 19:14
कार्यपालिका बैठक निर्णय
PDF icon कामाला नपा कार्यपालिका बैठक निर्णय१.pdf Documents Friday, June 21, 2019 - 19:10
नगर बिबरण
Documents Saturday, June 8, 2019 - 22:56
छोटो नगर प्रोफाइल
PDF icon कमला न.पा. छोटो प्रोफाइल Documents Friday, May 31, 2019 - 23:35
विभिन्न गतिविधिको फोटोहरु
Photo Gallery Wednesday, February 13, 2019 - 21:41
विभिन्न गतिविधिको फोटोहरु
Photo Gallery Wednesday, February 13, 2019 - 21:38
विभिन्न गतिविधिको फोटोहरु
Photo Gallery Wednesday, February 13, 2019 - 21:36
सहकारी ऐन
PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf Documents Wednesday, February 13, 2019 - 21:20

Pages