प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
झोलुंगे पुल (Suspension Bridge) को आशय पत्र सम्बन्धि सूचना । ७९-८० 04/26/2023 - 18:50 PDF icon झोलुंगे पुल (Suspension Bridge) को आशय पत्र सम्बन्धि सूचना ।
जनप्रतिनिधिहरुको बिबरण, कमला नगरपालिका, धनुषा ७९-८० 04/13/2023 - 15:17 PDF icon कार्यपालिकाको जनप्रतिनिधि बिबरण, PDF icon नगर सभाको जनप्रतिनिधि बिबरण
मधेश प्रदेश शिक्षा समूह ७९-८० 03/19/2023 - 13:09
परिक्षा समय तालिका ७९-८० 03/11/2023 - 22:49
कमला - रामजानकी पूलको ठेक्का समबन्धि सूचना । ७९-८० 03/05/2023 - 22:18 PDF icon रामजानकी पूलको ठेक्का समबन्धि सूचना ।
आ.व.२०७९/०८० को नगर सभावाट पारित योजना तथा कार्यक्रम । ७९-८० 02/13/2023 - 09:45 PDF icon आ.व.२०७९/०८० को नगर सभावाट पारित योजना तथा कार्यक्रम ।
नगर कार्यपालिका प्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण ७९-८० 09/10/2022 - 23:00 PDF icon नगर कार्यपालिका प्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण
कमला नगरपालिका नगरसभा जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण ७९-८० 09/10/2022 - 22:56 PDF icon कमला नगरपालिका नगरसभा जनप्रतिनिधिज्यूहरुको विवरण
करार आवेदन फर्म | ७७/७८ 06/26/2021 - 09:54 PDF icon करार प्रवेशपत्र1.pdf
आवेदन आहवान सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 06/22/2021 - 08:57

Pages