७५/७६

कार्यपालिका बैठक निर्णय

कार्यपालिकाको बैठक निर्णय निर्णय न.०१

नगर बिबरण

<p><u><strong>विवरण</strong></u>:-</p>

<p>कमला नगरपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल ६५.८५ वर्ग कि.मि. रहेको छ |</p>

<p>जम्मा जनसंख्या ३८,८४४/ भोटर अनुसार र जम्मा साना, ठूला गरि ५० हजार भन्दा बढी रहेको छ|</p>

<p>पुर्ब- कमला नद्दी –सिरहा</p>

<p>पक्षिम – शहिदनगर नगरपालिका</p>

<p>उत्तर – शहिदनगर न.पा.- कमला नद्दी</p>

<p>दक्षिण- जनकनन्दनी गाउँपालिका</p>

<p>&nbsp;</p>

Pages