ओम प्रकाश महतो

ओम प्रकाश महतो
ईमेल: 
kamala.municipality@gmail.com
फोन: 
००९७७-९८५४०२९०६३
Post Box: 
००९७७

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ( उप-सचिव )

Section: 
कमला नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, धनुषा